Нормативни документи

Заявление за изложба изтегляне

Заявление за мероприятие изтегляне

Заявление за износ изтегляне

 

Правилник за устройството и дейността
на Градска художествена галерия - Варна