Художествен музей Георги Велчев

 

Художествен музей Георги Велчев представя и съхранява творчеството на художника Георги Велчев /1891 - 1955/ - новатор в българското изкуство от  20 - те години на ХХ век и един от най-големите майстори на морския пейзаж в класическата ни живопис.

Музеят съществува от 1961 г., когато родната къща на художника е дарена на града от брат му Владимир Велчев и сестра му Павлина Велчева. Той разполага с пет изложбени салона с обща площ 100 кв.м. и фонд от 239 творби.

След продължителен период, в който музеят не функционира, в 1996 г. той е възстановен и обновен изцяло от изкуствоведа Румен Серафимов. Той е уредник на музея от 1995 г. до 2007 г. Представителната експозиция от 70 живописни картини и гвашови рисунки е оформена и експонирана по нов начин. Тогава за първи път са показани творбите, създадени във Франция и Германия между 1920 г. и 1923 г., които представят художника в по-различна и истинска светлина като един от новаторите в кратковременния български модернизъм от началото на  1920 - те години.

Освен тях са представени част от най-ранните творби на Георги Велчев от  1913 г. - 1920 г., серия селски и градски мотиви от 1930-те години, в които той е съпоставим с художници като Никола Танев и Данаил Дечев, няколко автопортрета от Германия, Франция, Канада и България.

Център и акцент в експозицията са най-добрите морски пейзажи на живописеца от 1930-те и 1940-те години, с които той е ненадминат майстор у нас.

Освен постоянната си експозиция музеят представя всеки месец изложби на най-значимите класически и съвременни художници в България, осъществява международни културни проекти, инициатор и организатор е на най-мащабното национално биенале на визуалните изкуства Август в изкуството. Със своята богата културна дейност и уникална артистична атмосфера домът на големия художник е предпочитано и обичано място за общуване от творците, интелектуалците и ценителите на изкуството.

Музеят работи по четири различни програми:

  • Първата и най-популярна сред тях е изложбената програма. Изложбите в музея изследват значими художествени явления, представят доказаните творчески личности и общности, обръщат сериозно внимание на младите художници и на най-съвременното изкуство.

  • Образователната програма е насочена главно към учениците и студентите по изкуство и е свързана с творчеството на Георги Велчев, с характера на българската и световната маринистика и с феномените на класическото и съвременното изкуство. От 2008 г. Художествен музей Георги Велчев е филиал на Градската художествена галерия - Варна.

  • Третата програма, наречена Творчески срещи в музея предлага дискусии, презентации, премиери, симпозиуми, литературни, музикални и театрални прояви, осигуряващи общуване с авторитетни представители на културата и изкуството.

  • Четвъртата програма е свързана с представянето на българското изкуство в чужбина и участието на музея в международни културни проекти за обмен на творци и художествени прояви. Подобни проекти са реализирани с Швейцария, Германия, Холандия, Италия.

 

Георги Велчев

Георги Велчев автопортрет Георги Велчев е един от новаторите в българското изкуство от 20-те години на XX век и е сред най-големите майстори на морския пейзаж. Роден е на 18 ноември 1891 г. във Варна. От 1910 г. до 1920 г. (с две прекъсвания поради първата световна война) следва живопис в Държавното художествено-индустриално училище в София при Иван Мърквичка и Стефан Иванов.

Още в най-ранните си творби от 1917 - 1920 г. проявява склонност към  по-модерна и освободена живописна образност, която гравитира към импресионистични, постимпресионистични и символистични интонации. Той е в едно поколение с художници като Сирак Скитник, Николай Райнов, Иван Милев, Васил Захариев и някои други, които в края на 1910-те и в началото на 1920-те години се опитват да се противопоставят на традиционния реализъм и да внесат в българското изкуство обновителна художествена и интелектуална енергия от европейския модернизъм.

От 1920 г. до 1922 г. Велчев живее в Париж. Великолепните маслени и гвашови творби, създадени тогава, показват привързаността му към стилистиката на Пиер Бонар и към естетическите принципи на набистите (пророци - от еврейски).

Те създават символистично изкуство, фаворизиращо ценността на поетичното съзерцание, на романтичния, а понякога и мистичен поглед към природата и човека, на духовното вглъбение. Изграждат естетски, изтънчен картинен свят с форма, подчертаваща силната си самостойна роля.

Творбите на Георги Велчев от парижкия му период са чудесно превъплъщение на тази естетика, изпълнени са в изящен поантилистичен стил, носят лирични настроения и едно особено, самотно тайнство.

През 1923 г. той пребивава в Германия – в Мюнхен, Берлин, Бремен.

Има добре приети изложби в Карлсруе и Висбаден, броди и рисува в планините на Тирол, посещава и Италия. Поканен е от известния символист и експресионист Хайнрих Фогелер в знаменитата художническа колония във Ворпсведе край Бремен. В този период Георги Велчев е европейски художник, който осмисля и жадно приема импулсите на новото изкуство в самите му центрове.

През 1924 г. той е вече в Ню Йорк, където пребивава до 1931 г. и прави осем изложби. Пътува до Маями, Сан Франциско, Филаделфия, посещава Канада и Хавайските острови. Икономическата криза в САЩ го принуждава да се завърне в България, където остава до края на живота си. По пътя към Европа посещава Австралия и Китай. Велчев е от породата на страстните пътешественици, които осъзнават огромното значение на познанието и свободното общуване в една космополитна културна среда.

В България художникът живее и работи в родната си къща във Варна. Той продължава неуморното си пътуване – в села и градчета, в планински и крайморски места – и съзерцава живота на малкия български свят. Създава в картините си поезията на слънчевите дворове, на открехнатите стари вратници, на мостове и чешми, на селски и градски къщи и улици. В този тип картини той е съпоставим с художници като Никола Танев и Данаил Дечев.

Но най-силно е привлечен от морето като изобразителен мотив. Предпочита да интерпретира изпълнената с богата символика среща между морската шир и самотния скалист бряг. В тези пейзажи витае особено напрежение, някакво драматично предчувствие, а понякога и символистичен дух. Маринистичните творби на Георги Велчев са ненадминати в българската класическа живопис и са съизмерими единствено с платната на Александър Мутафов.

Художникът постига изключителна автентичност и сетивно въздействие на изобразената природна среда. Невероятното усещане за материалност, за субстанцията на сухата скала, морската пяна и водата, за движението на вълните е създадено с лекота, сигурност и умение, които имат само големите майстори. Свободният и експресивен живописен жест, богатите и сложни колоритни хармонии свидетелстват за силно емоционалния темперамент и високата професионална култура на този класик на реалистичния образ.

Реализмът на Георги Велчев в този по-късен период на творчество е обогатен от импресионистични и символистични тонове, които му придават особено обаяние: романтична тайнственост и драматизъм, духовно съзерцание, сетивно любуване на природата, светлината и материята.

Георги Велчев е бил горд, доблестен и свободолюбив човек, непреклонен и откровен в изразяването на възгледите си. Високоинтелигентен, а и нескриващ склонността си към бохемско поведение, той е предизвикал върху себе си  най-тежките обвинения от страна на властващите след 1944 г. Оказва се неразбран и отхвърлен от онова общество и умира беден и изоставен на 16 април 1955 г. на 64-годишна възраст. Най-известният му автопортрет от 1948 г. показва зрял, изпълнен с достойнство и воля творец, в чийто поглед се таи скептицизъм и разочарование.

Румен Серафимов - изкуствовед

 

Адрес: Варна, ул. Генерал Радко Димитриев №8

Работно време: от 10:00 до 18:00 часа

Ден с безплатен вход за посещение - четвъртък

Почивни дни: неделя и понеделник

Телефон: 052/ 611 928

 

Address. General Radko Dimitriev Street №8

Opening hours: 10:00am - 18:00pm

Day with free admission: Thursday

Days off: Sunday and Monday

Phone: 052/ 611 928


Адрес: Варна, ул. Генерал Радко Димитриев №8
Работно време: от 10:00 до 18:00 часа
Почивни дни: неделя и понеделник
Телефон: 052/ 611 928
facebook страница