Гостуващи изложби

Изложба стъкло - витражи и пластики

от 24 Септември до 14 Октомври 2021

В изложбата са представени витражи, дело на художника Димитър Нарлиев. Авторът работи в областта на декоративно-монументалното изкуство - стенописи и мозайки. С неговите многобройни реализирани проекти публиката може да се запознае от експонираните фототабла. Художникът Йордан Нарлиев представя двадесет и осем пластики от стъкло. Някои от тях са изработени посредством художествената техника на топене и ръчно огъване на стъкло, а други чрез сечене и полиране. Художникът изследва начина, по който материята трансформира светлината и изгражда пространствена форма.