Гостуващи изложби

Александър НИКОЛОВ - фотография

от 27 Септември до 15 Октомври 2023

Фотографиите на Сашо Николов, които сега са експонирани в Градската галерия на Варна, бяха направени на точното място в точното време, само че той си го е знаел, а ние не сме усетили. Сашо започна да снима от началото на 80-те във Вулкан, вече снимаха и Росен Донев, и Саркис Саркисян, но той го правеше по-незабележимо и нямаше тогава самочувствието на портретен фотограф, даже на репортажен фотограф, независимо от качествата, които е имал. Той беше един системен човек, който познаваше много добре технологията, контролираше я, и правеше, а и до ден днешен прави, най-добрите натюрморти. Аз съм работил с доста фотографи, но той правеше натюрмортите с най-доброто осветление и най-правилно аранжиране, най-чинно. Аз не знаех за тази негова слабост или увлечение да прави репортажни портрети в абсолютно класически маниер. Както се казва, нищо особено, само че те сега вече са много тежки камъни. Те са история. И вече няма значение фотографското качество, зърното на филма, неговата светлочувствителност. Някои от хората ги няма вече, но те са там, на филмовата лента, в аналогово изображение. Димитър Трайчев